Fluid no newtonià

Un fluid no newtonià és un fluid amb una viscositat variable en funció de la temperatura o la força que apliquem sobre ell. Com a resultat, un fluid no newtonià no té un valor de viscositat definit i constant, a diferència d’un fluid newtonià. Els fluids no newtonians es comporten com un sòlid en exercir una forta pressió sobre ells. Quan no fem força el comportament s’assembla al d’un líquid.