Reacció de combustió

Les reaccions de combustió són un tipus de reaccions químiques en les quals, una substància anomenada combustible, reacciona amb una altra anomenada comburent. Com a resultat, es desprèn molta energia, i per això aquest tipus de reaccions s’anomenen exotèrmiques.